De gezondheid staat bij City Hotel Bergen op Zoom centraal, zonder dat de gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Daarbij gaan we een stap verder dan de wet- en regelgeving eist.

Door onze inspanningen op het gebied van hygiëne mochten we een NSF keurmerk ontvangen, hét internationale keurmerk om passende maatregelen te implementeren om het risico van COVID-19 onder de werknemers, bezoekers en gasten te minimaliseren. City Hotel Bergen op Zoom voldoet aan de onderstaande vereisten, die zijn ontwikkeld door deskundigen op het gebied van de volksgezondheid.

Fase 1 – Een plan ontwikkelen en evalueren

 • Het heropstartplan van de organisatie is opgesteld of doorgelicht door NSF.
 • Het heropeningsplan voldoet aan de richtlijnen van de Amerikaanse CDC, de WHO of de nationale  overheden voor volksgezondheid.
 • Iemand van het personeel wordt door NSF of een andere geschikte instantie als  verantwoordelijke aangewezen en opgeleid in het heropstartplan en hoe bewust om te gaan met COVID-19.
 • Er zijn COVID-19-controleplannen opgesteld voor oppervlakken die veel aangeraakt worden, voor het gebruik van PBM, voor het fysiek afstand houden, voor de beschikbare systemen, de screening van personeel en andere risicopunten.

Fase 2 – Uw plan implementeren en uitvoeren

 • NSF heeft vastgelegd dat alle aspecten van het heropstartplan geïmplementeerd zijn.
 • Het uitvoerende personeel is opgeleid in de dagelijkse operationele checklists en bedrijfsspecifieke COVID-19-veiligheidsprotocollen.
 • Afzonderlijke locaties die het Checked by NSF™-label voeren, voldoen minimaal aan de lokale en/of nationale volksgezondheidsvereisten voor COVID-19.

Fase 3 – Continuïteit van de activiteiten verzekeren en uw plan continu verbeteren

 • De operationele veiligheidscontroles van de organisatie worden handmatig of door middel van de Checked by NSF™-app uitgevoerd en vastgelegd.
 • De organisatie blijft zijn systemen en protocollen monitoren, beheren en verbeteren.
 • NSF controleert minstens om de drie maanden of het plan nageleefd wordt via een locatiebezoek of met behulp van de Checked by NSF™-app.
 • Locaties die niet voldoen aan de vereisten van Checked by NSF™ krijgen 30 dagen de tijd om alle tekortkomingen te corrigeren of worden anders uit het programma  verwijderd.

Als u meer wilt weten over deze normen, dan vindt u hier meer achtergrondinformatie.